ITAB NEON
 

Miljöpolicy


Som ett drivande företag med producentansvar agerar vi på ett så skonsamt sätt som möjligt mot miljön.Vi följer gällande miljölagar och myndighetsbeslut genom att både anpassa oss till kund och myndigheter.

Vi uppfyller ljusreklam-förbundets rekommendationer gällande RoHS och WEEE-direktiven.

Inköp av material skall göras så miljövänligt som möjligt.
Vi källsorterar och återvinner allt vårt avfall. Vi är anslutna till Reparegistret.

Våra medarbetare skall förstå konsekvenserna av miljöpåverkan utifrån vår tillverkning och om möjligt förbättra tillverkningsprocessen.